Dziękuje za prawie 8 lat wspólnego poszukiwania ADV.
Być może jeszcze wrócimy.